تاریکی درخشان

شکافت تاریکی، بدون زمان، بدون مکان...

تاریکی درخشان

شکافت تاریکی، بدون زمان، بدون مکان...

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پروژه اویلر

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

دعا

خداوندا، سه چیز به انسان ببخش.

نخست، اطمینان قلب،

دوم، آرامش ذهن،

سوم، استواریِ روان.

و چون بخشیدی، هیچگاه نستان.

که تو هماره بزرگی و مهربان...

یک نکته کوچک

جدیدن اونقدر دارم توی افراد مختلف (و حتا ادبی) به این نکته بر می خورم که می ترسم اپیدمی شده باشه. پس، فقط یک نکته کوچک...