تاریکی درخشان

شکافت تاریکی، بدون زمان، بدون مکان...

تاریکی درخشان

شکافت تاریکی، بدون زمان، بدون مکان...

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پروژه اویلر

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

پرواز همای...

پروردگار مست، که مست از شراب شد.

کار از همان دقیقه اول خراب شد...


آدم بیافرید که آدم بماند در این جهان.

آدم نشد که مایه ی رنج و عذاب شد...


صد نقشه ها کشید که با عشق سر کند.

اما تمام نقشه های قشنگش بر آب شد...


بر وی خرد بداد که داند جهان را که آفرید.

اول بلای خودش گشت خرد،

سوال کرد،

خدای را که آفرید؟

تا این سوال و هزاران سوال بی جواب شد...


پروردگار مست که مست از شراب شد،

کار از همان دقیقه اول خراب شد...


--------------------------------------------------------------


محض شادی و طرب دوستان...


) کدام یک از آثار زیر، نوشته ویلیام شکسپیر نویسنده مشهور انگلیسی نیست؟

1) چرخ و فلک       2) هملت             3) اتللو             4) مکبث

) کدام نوع خواب نشان از وجود روح در انسان دارد و وجود بعدی معنوی را در او ثابت می کند؟

1) خواب بارقه                2) خواب صادقه              3) خواب مغناطیسی              4) هر نوع خوابی

) کدام یک از گزینه های زیر پیامبر است؟

1) صالح                 2) فرعون                3) نمرود                 4) آسیه

کدام گزینه رابطه طولی را به درستی نشان می دهد؟

1) قلب - مویرگ - دهلیز - بطن            2) رگ - مویرگ - بطن - گردش خون            3) مویرگ - رگ - قلب - گردش خون              4) گردش خون - مویرگ - رگ - بطن

توضیح: این تست برخلاف تصور مبارکتون تست زیست شناسی نیست. شما با یک تست "دین و زندگی و معارف اسلامی" روبرو هستید...!

) "در اصقهان در خانواده ای مذهبی متولد شد، برای تحصیلات عالی به سوییس رفت، نخستین داستان کوتاه ایران را در سال 1300 منتشر کرد و لقب پدر داستان نویسی ایران گرفت. در ژنو سوییس چهره در خاک کشید" این توضیح مربوط به کدام نویسنده است؟

1) سروانتس                 2) آلفونس دوده               4)محمد علی جمال زاده              4) فرانتس فانون

) بهترین مکان و بستر برای رشد و بالندگی فرزندان کجاست؟

1) خیابان               2) مسجد                3) خانواده                4) پایگاه بسیج

) تصویر .......... نشان دهنده مفهوم ................ در برابر .............. است که تصویر ............... به مفهوم مقابل آن یعنی ................ اشاره دارد و نمودار سرعت واکنش های مرتبه ................. در تصویر .................. نمایش داده شده است.  ( :|  فکر نمی کنم به گزینه ها نیازی باشه. تست شیمی. زیر این صورت سوال 7 تا تصویر وجود داشت...)