تاریکی درخشان

شکافت تاریکی، بدون زمان، بدون مکان...

تاریکی درخشان

شکافت تاریکی، بدون زمان، بدون مکان...

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پروژه اویلر

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۰ ثبت شده است

به نام آفریدگار من

در آغاز، هیچ بود.
هیچ بود، تاریک بود،

و جرقه ای از خداوند در افق تاریکی دمیده شد.
و این بود آغاز آفرینش...

درخششی،
در تاریکی!